Jezik
Video
Proizvodi
Korisni linkovi

Junska lepotica

Sazreva krajem juna meseca. Plod je malen 50-70 g. Zaslužuje pažnju kao prva sorta kruške sa prihvatljivom krupnoćom plodova.

Klasa Gramaža Cena po vagonu
Klasa 1 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 2 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 3 15-20 grama 20 din/vagonu

Etruska

Italijanska sorta koja sazreva krajem I dekade jula meseca. Plod je srednje krupan, privlačnog izgleda, relativno dobrog ukusa i ne prezreva prebrzo. Osnovna boja je zeleno žuta na 40% površine prekrivena dopunskom bojom. Prilično je otporna na brzo prezrevanje i potrošnja joj može trajati 8-10 dana. Rano prorodi i odlično rađa. Ispunjava karakteristike rane, dobre sorte kruške.

Klasa Gramaža Cena po vagonu
Klasa 1 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 2 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 3 15-20 grama 20 din/vagonu

Rana iz fiorana

Sazreva u drugoj dekadi jula. Plod je sitan (100 g). Oblik i boja ploda su privlačni. Ukus je dobar sa blago izraženom aromom. Otpornost na brzo prezrevanje je dobra. Rodnost je dobra, srednje rano prorodi. Dobrog je afiniteta sa dunjom i umerene je osetljivosti na kruškinu buvu. Za svoje vreme zrenja odlična sorta

Klasa Gramaža Cena po vagonu
Klasa 1 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 2 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 3 15-20 grama 20 din/vagonu

Toska

Jedna od novijih italijanskih sorti. (košija x viljamovka) koja sazreva u trećoj dekadi jula. Plod je srednje krupan lepog kruškolikog, pravilnog oblika prekriveno blagim rumenilom. Meso je dobrog ukusa.

Klasa Gramaža Cena po vagonu
Klasa 1 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 2 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 3 15-20 grama 20 din/vagonu

Rana moretinijeva

Sazreva 20 dana pre viljamovke. Plod je malen do srednje veliki (100-160g), veoma privlačnog izgleda prekriven dopunskim rumenilom. Dobrog je ukusa sa blago izraženom aromom. Plodovi su osetljivi na manipulacije i transport.

Klasa Gramaža Cena po vagonu
Klasa 1 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 2 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 3 15-20 grama 20 din/vagonu

Trevuška

Zri oko petog avgusta. Plod je mali do srednje veliki (110-170 g). Plod je dobrog kvaliteta prijatne arome. Slabe je transportabilnosti i trajašnosti, tako da se plodovi beru dok su još tvrdi.

Klasa Gramaža Cena po vagonu
Klasa 1 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 2 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 3 15-20 grama 20 din/vagonu

Gijoova

Zri oko 10 avgusta. Plod je srednje krupan do krupan (140-220 g).To je prva letnja sorta sa krupnim plodovima. Plod je privlačnog izgleda, osrednjeg kvaliteta ploda zbog nižeg sadržaja šećera i kiselina.

Klasa Gramaža Cena po vagonu
Klasa 1 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 2 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 3 15-20 grama 20 din/vagonu

Herou dilajt

Sazreva sredinom avgusta. Plod je srednje kupan do krupan. Plod je dobrog kvaliteta i lepog izgleda.

Klasa Gramaža Cena po vagonu
Klasa 1 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 2 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 3 15-20 grama 20 din/vagonu

Santa marija

Zri 8 dana pre viljamovke. Plod je srednje velik do velik (150-250 g). Plod je lepog spoljašnjeg izgleda. Nešto je lošijeg praznog i neskladnog ukusa zbog manjka šećera, a nekad i kiselina. Miris je veoma slabo izražen. Male je trajačnosti i plodovi vrlo brzo brašnjave.

Klasa Gramaža Cena po vagonu
Klasa 1 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 2 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 3 15-20 grama 20 din/vagonu

Viljamovka

Kasna letnja sorta, sazreva oko 25 avgusta. Savremenom tehnologijom skladištenja njena potrošnja se može produžiti i do 5 meseci, čime se izbegavaju teškoće u plasmanu, jer u vreme njenog dozrevanja ima jaku konkurenciju na tržištu u drugom kvalitetnom voću i stonom grožđu. Zato se berba obavlja pri tvrdoći mesa od 7 do 9 kg/cm2. Plodovi se čuvaju u CA hladnjačama sa O2 2-3% i CO2 5% 4-5 meseci. Ponekad se u skladištu mogu javiti posmeđivanje pokožice i posmeđivanje semenjače. Plod je srednje krupan do krupan (150-250 g). Meso ploda je sočno, potpuno topivo, slatkonakiselog skladnog i punog ukusa sa specifičnom, prilično jako izraženom aromom. Odličnog je ukusa. Sensation (Senšejn viljamovka) Dobijena mutacijom pupoljka max red bartlet. Zri tri dana kasnije od viljamovke. Osnovna boja ploda je prekrivena na celoj površini svetlokarmin crvenom bojom pokožice ploda. Takođe javlja se remutacija boje.

Klasa Gramaža Cena po vagonu
Klasa 1 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 2 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 3 15-20 grama 20 din/vagonu

Rouzired bartlet

Po kvalitetu ploda najbliža je majčinskoj žutoj viljamovci. Zri 7 dana posle nje. I kod nje se javlja remutacija boje.

Klasa Gramaža Cena po vagonu
Klasa 1 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 2 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 3 15-20 grama 20 din/vagonu

Rozada

Zri 25 dana posle viljamovke. Plod je srednje krupan (140-180 g). Plod je prekriven sa malo dopunske crvene boje. Izgled ploda je prilično varijabilan. Kvalitet ploda je veoma loš. Osrednjeg je ukusa. Ima dobru skladišnu sposobnost. Plodovi nakon berbe i nakon vađenja iz hladnjače, mogu dugo izdržati u prodaji jer su veoma otporni na prezrevanje. Odlično podnosi transport i manipulaciju.

Klasa Gramaža Cena po vagonu
Klasa 1 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 2 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 3 15-20 grama 20 din/vagonu

Konferans

Zri oko 26 dana posle viljamovke. Plod je srednje krupan do krupan (140-240). Oblik ploda je dobar. Boja ploda nije baš privlačna. Kiselkasto slatkog ukusa je i prijatne arome. Ima odličnu skladišnu sposobnost. U CA hladnjačama može se čuvati 7-8 meseci. Posle iznošenja iz hladnjače a pre prodaje plodovi moraju ići na dozrevanje jer su u protivnom veoma tvrdi. Rano prorodi i dobro rađa. Velikih je zahteva prema klimi. Osetljiva je na toplotni udar.

Klasa Gramaža Cena po vagonu
Klasa 1 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 2 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 3 15-20 grama 20 din/vagonu

Keskejd

Novija američka sorta (crvena vilajmovka x društvenka). Zri polovinom septembra. Crvenog je ploda (60-90% površine). Plod je srednje krupan do krupan. Kvalitet ploda je zadovoljavajući, ali lošiji od oba roditelja jer je slabije arome i ima niži sadržaj šećera i kiselina. Odlično se čuva. U Ca hladnjačise može čuvati i do 8 meseci.

Klasa Gramaža Cena po vagonu
Klasa 1 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 2 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 3 15-20 grama 20 din/vagonu

Verdir

Novija holandska sorta (avranška x društvenka).Sazreva oko 30 dana posle viljamovke. Plod je srednje veliki do veliki, dobrog kvaliteta i osvežavajućeg ukusa. Može se čuvati do marta meseca. Proces dozrevanja je kraći od sorte konferans.

Klasa Gramaža Cena po vagonu
Klasa 1 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 2 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 3 15-20 grama 20 din/vagonu

Abate fetel

Sazreva oko 30 dana posle viljamovke. Plodovi su krupni ili vrlo krupni, mase i do 400 g. Atraktivnog su izgleda zbog izduženog kruškastog oblika, tako da privlače pažnju kupaca. Meso je sočno, polutopivo slatkastog i pomalo praznog ukusa zbog nedostatka kiselina. Aroma je slabije izražena.

Klasa Gramaža Cena po vagonu
Klasa 1 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 2 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 3 15-20 grama 20 din/vagonu

Konkord

Novija engleska sorta stvorena u Ist molingu (društvenka x konferans). Zri 30 dana posle viljamovke. Plod je nešto veći od sorte Konferans i privlačnijeg je izgleda. Mnogo manje je prekriven rđom. Ukus je sličan kao kod konferansa, pomalo prazan, usled nižeg sadržaja kiselina, sa prijatnom aromom. Dobre je skladišne sposobnosti, ali nešto lošije od sorte konferans. Može se čuvati u CA hladnjačama do aprila meseca.

Klasa Gramaža Cena po vagonu
Klasa 1 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 2 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 3 15-20 grama 20 din/vagonu

Dolakomir1994

Novija engleska sorta stvorena u Ist molingu (društvenka x konferans). Zri 30 dana nakon viljamovke. Plodovi su sitniji od društvenke sličnog izgleda. Plodovi su odličnog kvaliteta ako su dobre krupnoće (prečnik>70mm). Sitniji plodovi su malo praznog ukusa, zato ako prerodi mora se proređivati. Po ukusu bliža je sorti konferans nego sorti Društvenk.

Klasa Gramaža Cena po vagonu
Klasa 1 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 2 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 3 15-20 grama 20 din/vagonu

Herou svit

Kanadska sorta [(Old home x early swit) x viljamovka]. Kasna jesenja sorta, zri 33 dana nakon viljamovke. Plod je srednje krupan (170 g), sitniji od ploda viljamovke. Plodovi su svetlozelene boje prekriveni blagim rumenilom. Meso je sočno i topivo prijatnog ukusa i fine arome, koja je slabija od arome viljamovke. Dobrog je kvaliteta ploda. U vreme berbe rastvorljiva suva materija je 13-14 a kiseline 2-4 g/l. Plodovi se dugo drže na stablu i nisu skloni prevremeno opadanju. U CA hladnjačama može se čuvati do februara.

Klasa Gramaža Cena po vagonu
Klasa 1 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 2 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 3 15-20 grama 20 din/vagonu

Pakamova (pakham trijumf)

Kasna jesenja sorta, zri 35 dana posle viljamovke. Najzastupljenija sorta u zemljama južne hemisfere, u aprilu počinje prodaja plodova uvezenih iz zasada tih zemalja. Ističe se oblikom ploda sličnim obliku viljamovke ali sa mnogo više neravnina u predelu oko čašice. Kvalitet ploda podseća na viljamovku, ali u skladnosti i punoću ukusa za njom zaostaje. U Ca hladnjačama može se čuvati 5-7 meseci.

Klasa Gramaža Cena po vagonu
Klasa 1 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 2 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 3 15-20 grama 20 din/vagonu

Boskova bočica

Zri 36 dana nakon viljamovke. Plod je srednje velik do velik (180-280). Na celoj površini ploda prekrivena je sivosmeđom, finom rđastom prevlakom. Privlačnog je izgleda bez obzira na rđastu prevlaku. Dobrog je kvaliteta ploda i izražene arome. Skladišna sposobnost je dobra, čuva se 6-7 meseci u CA hladnjačama. Posle iskladištenja neophodno je dozrevanje plodova pre prodaje na temperaturi 15-200C.

Klasa Gramaža Cena po vagonu
Klasa 1 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 2 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 3 15-20 grama 20 din/vagonu

Kaluđerka

Rana zimska sortakoja sazreva u prvoj dekadi oktobra. Kvalitet ploda je veoma varijabilan i zavisi od klimatskih uslova, zemljišta i veličine ploda. Meso ploda je polutopivo, sa dosta kamenih ćelija. Ukus je neskladan i pomalo trpak. Aroma je slabo izražena. Skladišna sposobnost je dobra. Može se, i do dva meseca, odlično čuvati u običnom skladištu.

Klasa Gramaža Cena po vagonu
Klasa 1 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 2 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 3 15-20 grama 20 din/vagonu

Krasanka

Sazreva u trećoj dekadi oktobra. Plod je krupan do vrlo krupan (200-340g). Kvalitet ploda je odličan. Ukus je skladan sa dosta šećera i kiselina. Ima blago izraženu aromu. Veoma je bitno da se berbe izvede u pravo vreme. Rano ubrani plodovi smežuravaju i lošeg su ukusa. Ako se kasno bere plodovi su skloni opadanju. Može se čuati u običnim uslovima, ali i u hladnjačama. U običnim uslivima i nekoliko meseci, a u hladnjačama i do 7 meseci. U toku čuvanja jako je sklona posmeđivanju mesa ploda.

Klasa Gramaža Cena po vagonu
Klasa 1 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 2 15-20 grama 20 din/vagonu
Klasa 3 15-20 grama 20 din/vagonu